Hvad er bøn?

V. forkynder og samfundskonsulent Brian Madsen Vejle.
Mange mennesker beder, og bøn er noget helt centralt i den kristnes liv med Gud. Men hvad er bøn egentlig, og hvad sker der i mig og i Gud, når jeg beder. Vi ser nærmere på bønnens forudsætning og mål samt på, hvad det vil sige at bede i Jesu navn. Disciplene var som jøder vant til at bede, alligevel spørger de Jesus, om han vil lære dem at bede. Han gør det ved at give dem bønnen Fadervor.

Skriv et svar