Tirs. d. 21 aug. – Bibelundervisning

Bibelundervisning over Romerbrevet kap. 12.
v. Arne Holmgaard.

Spørgsmål til Romerbrevet kapitel 12.

1. Hvad vil det sige at bringe sig selv/sit legeme som et offer til Gud?
2. Hvad tænker I, når I hører sætningen:
Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have?
3. Hvordan kommer vi at leve i ægte kærlighed?
4. Hvordan forholder vi os til, at der er mennesker, som vi synes er onde?
5. Hvad gør vi, hvis der er nogle, der begynder at tale ondt om andre mennesker til os?

Tirs.27. feb – bibelundervisning

Bibelundervisning
”Vi nærmer os påske. Men
hvorfor skulle Jesus egentlig
dø? Vi ser på, hvad Paulus
siger om betydningen af Jesu
lidelse og død. ( Rom 5,1-11
og 2. Kor5,1-21)
v/ Erik Lippert Bjørn, sognepræst
i Ans og Grønbæk

D. 15 Okt. – Fællesskabsgudstjeneste

18. søndag efter trinitatis
Prædiken over søndagens tekst fra Matt 22,34-46
V. Sognepræst Jakob From Søvndal, Aarhus.

Tema: Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Når vi tror at han er Guds søn, hvilken betydning får det så for os?

Beklager forringet lydkvalitet.

 

 

D. 24 Sept. – Fællesskabsgudstjeneste

15. søndag efter trinitatis
Prædiken over søndagens tekst fra Matt. 6, 24-34
V. Sognepræst Jakob From Søvndal, Aarhus.

Tema: “Bekymringer er emnet i dag. Ikke det at arbejde, planlægge, sætte sig mål, men den uro og ængstelse, som indsnævrer og kvæler livet – også livet med Gud.”

Lidt forringet lydkvalitet – vi beklager.

D. 22 aug. – Bibelundervisning

Barak og Deborah – En fortælling
om, hvordan vi kan bruge
hinanden og hinandens for
skelligheder i vores tjeneste.
v. Rasmus Hauge Madsen,
sognepræst v. Vester Hor
num, Hyllebjerg og Fleisborg
kirker.

D. 20 Jun. – Bibelundervisning

”Bibelen – komplet eller
komplot?” v/ Michael Lerche Nygaard, sognepræst i Krist- kirken i Kolding.

Mange regner Bibelen for at være skrevet af magtfulde kirkefolk og herskere. For eksempel hævder Dan Brown i sine bøger, at evangelierne blev skrevet om af en kejser. Kan vi stille noget op overfor den slags påstande? Har vi den ægte udgave af Bibelen i dag? En aften om fantastiske fund af ældgamle bibeltekster.

D. 16. Maj – Bibelundervisning

“Vi frelses af tro alene. Men troen er aldrig alene.”
v/ Henrik Højlund, sognepræst i Løsning.

Som lutherske siger vi, at frelsen kommer ved troen alene – på grund af det Kristus har gjort. Men hvilken plads har de gode gerninger så? Hvorfor skal vi tjene Gud, hvis alt er blevet givet i troen og dåben? Bliver jeg en bedre kristen af at være en god tjener?

D. 28. Mar. – Bibelundervisning

”Hvad er mit kald? En aften om det Luther kalder – Kald og stand”. v/ vikarierende sognepræst Thomas Kofoed Nedergaard, Viborg.

Gud giver os forskellige tjenester. Men disse tjenester er også vores daglige arbejde, som Gud bruger. Når vi i Fadervor beder om, at Gud må give os det daglige brød, påpeger Luther, at det gør Gud igennem landmanden, bageren , købmanden, etc. Altså igennem arbejdet af enhver slags. Det er altså ikke kun præsten, som står i en særlig tjeneste overfor Gud. Det gør alle, som har taget imod Guds kald til at være hans barn.

D. 29. Sep. – Bønnens betydning

Fællesskabets uge 2016 – Torsdag d. 29. sep.
Tale ved Carsten Hjorth Pedersen

“Bønnens betydning”
Bønnen har betydning både i det personlige liv, familien og det kristne fællesskab” – Hvad er bøn og hvorfor bede? – Fadervor som inspiration for bønslivet? – Hvorfor får vi ikke altid, hvad vi beder om?

d. 28 sep. ”Livet med børnene i 2016

Fællesskabets uge 2016 – Onsdag d. 28. sep.
Tale ved Carsten Hjorth Pedersen

“Livet med børnene i 2016”
En familie er et sted, hvor børn og voksne lever sammen i lyst og i nød. Vi ser på nogle af temaerne fra dén hverdag. Hvordan praktisere kærlighed, kommunikation og konsekvens? – Hvordan opbygge gode vaner, bl.a. vedr. andagter i familien? – Hvordan være sammen med og tale med børn i sorg?

Samtale oplæg kan hentes her : Download

Bøn i praksis

V. forkynder og samfundskonsulent Brian Madsen Vejle.
Som mennesker er vi meget forskellige. Vi har forskellige personligheder og temperament. Hvordan påvirker det vores bønsliv? Vi vil se nærmere på, hvordan kroppen kan inddrages i bønnen, og hvilke hjælpemidler der kan styrke vores bønsliv. Hvad kan retræte, pilgrimsvandring og tidebønner berige bønslivet med? Kort sagt en aften om bønnens psykologi og krop.

D. 17. Apr. Fællesskabsgudstjeneste i Søndermarkskirken

Vi er i tiden efter påske, men begynder at skimte Kristi Himmelfart, Pinse og Jesu genkomst. Der er en forventningens glædestone ind i livet kamp sorg over denne søndag. Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet. Han er vejen til Faderen, som er sandhed og dermed også indgangen til det evige liv. Men Filip vil gerne se Faderen. Har vi virkelig forstået hvem Jesus er? Har vi forstået, hvad det betyder, at Jesus er opstået fra de døde for vor skyld? Hvilket evighedsperspektiv der ligger i dette?
Prædiken af Jakob From Søvndal.

Hvad er bøn?

V. forkynder og samfundskonsulent Brian Madsen Vejle.
Mange mennesker beder, og bøn er noget helt centralt i den kristnes liv med Gud. Men hvad er bøn egentlig, og hvad sker der i mig og i Gud, når jeg beder. Vi ser nærmere på bønnens forudsætning og mål samt på, hvad det vil sige at bede i Jesu navn. Disciplene var som jøder vant til at bede, alligevel spørger de Jesus, om han vil lære dem at bede. Han gør det ved at give dem bønnen Fadervor.