Søn. d. 27. sept. – Fællesskabsgudstjeneste

TEMA: ”Håbet som overvinder alt”
Sensommer og efterår er høsttid. I høsttiden øver man sig på at dø. Vi kan se, hvordan naturen forfalder og visner. På denne tid af året har vi en søndag, som er genklang af påskedag! Jesus forudgriber med en dødeopvækkelse, hvad der skal ske for ham, og hvad der i kraft af hans egen død og opstandelse skal ske ved hans genkomst. Troen på Jesus er derfor et konkret håb. Med opvækkelsen af Lazarus får vi et glimt af evigheden, som også gælder os i dag. Kom til gudstjeneste og hør mere om dette fantastiske håb.
Prædiken ved Hans Ole Bækgaard.

Tirs d. 8. sep. – Fødselsdagsfest for IM

Fødselsdagsfest for Indre Mission Danmark.
” Du styrer i retning af det, du ser på” (2. Peters Brev 3)
v. Ole Solgaard, redaktør på Budskabet
Indsamling af gave til Indre Mission Danmark.