D. 9. Okt. Fællesskabsgudstjeneste i Søndermarkskirken

Prædiken ved Jakob From Søvndal

“At bære frugt”
Dagens tekst er egentlig høj dramatisk. Jesus fortæller disse to lignelser lige inden den påske, hvor det jødiske folks ledere og den romerske statholder dømte ham til døden. Han er kommet til Jerusalem en sidste gang for at blive henrettet. Og nu bliver han konfronteret med jødernes ledere. De har sagt ja til Gud, men de gør ikke Guds vilje. De har overtaget ledelsen af Guds folk, ledelsen af vingården, men det er ikke til Guds ære. De vil selv have fortjenesten. Jesus taler strengt til jødernes ledere og slutter endda med at sige, at de får et ondt endeligt, og Guds rige skal tages fra dem, og gives til et folk, der bærer Guds rigets frugter.