D. 22 aug. – Bibelundervisning

Barak og Deborah – En fortælling
om, hvordan vi kan bruge
hinanden og hinandens for
skelligheder i vores tjeneste.
v. Rasmus Hauge Madsen,
sognepræst v. Vester Hor
num, Hyllebjerg og Fleisborg
kirker.