D. 20 Jun. – Bibelundervisning

”Bibelen – komplet eller
komplot?” v/ Michael Lerche Nygaard, sognepræst i Krist- kirken i Kolding.

Mange regner Bibelen for at være skrevet af magtfulde kirkefolk og herskere. For eksempel hævder Dan Brown i sine bøger, at evangelierne blev skrevet om af en kejser. Kan vi stille noget op overfor den slags påstande? Har vi den ægte udgave af Bibelen i dag? En aften om fantastiske fund af ældgamle bibeltekster.