D. 9. Okt. Fællesskabsgudstjeneste i Søndermarkskirken

Prædiken ved Jakob From Søvndal

“At bære frugt”
Dagens tekst er egentlig høj dramatisk. Jesus fortæller disse to lignelser lige inden den påske, hvor det jødiske folks ledere og den romerske statholder dømte ham til døden. Han er kommet til Jerusalem en sidste gang for at blive henrettet. Og nu bliver han konfronteret med jødernes ledere. De har sagt ja til Gud, men de gør ikke Guds vilje. De har overtaget ledelsen af Guds folk, ledelsen af vingården, men det er ikke til Guds ære. De vil selv have fortjenesten. Jesus taler strengt til jødernes ledere og slutter endda med at sige, at de får et ondt endeligt, og Guds rige skal tages fra dem, og gives til et folk, der bærer Guds rigets frugter.

D. 17. Apr. Fællesskabsgudstjeneste i Søndermarkskirken

Vi er i tiden efter påske, men begynder at skimte Kristi Himmelfart, Pinse og Jesu genkomst. Der er en forventningens glædestone ind i livet kamp sorg over denne søndag. Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet. Han er vejen til Faderen, som er sandhed og dermed også indgangen til det evige liv. Men Filip vil gerne se Faderen. Har vi virkelig forstået hvem Jesus er? Har vi forstået, hvad det betyder, at Jesus er opstået fra de døde for vor skyld? Hvilket evighedsperspektiv der ligger i dette?
Prædiken af Jakob From Søvndal.

D. 13. Mar. Fællesskabsgudstjeneste i Houlkær Kirke

Midt i fastetiden høre vi om at Maria får at vide at hun skal blive med barn – altså hun skal være mor. Og ikke bare til et eller andet barn, men til Guds Søn! Det er meget forståeligt, hvis hun blev forskrækket over den besked, men hendes reaktion er, at hun bryder ud i lovsang.