D. 24 Sept. – Fællesskabsgudstjeneste

15. søndag efter trinitatis
Prædiken over søndagens tekst fra Matt. 6, 24-34
V. Sognepræst Jakob From Søvndal, Aarhus.

Tema: “Bekymringer er emnet i dag. Ikke det at arbejde, planlægge, sætte sig mål, men den uro og ængstelse, som indsnævrer og kvæler livet – også livet med Gud.”

Lidt forringet lydkvalitet – vi beklager.