D. 15 Okt. – Fællesskabsgudstjeneste

18. søndag efter trinitatis
Prædiken over søndagens tekst fra Matt 22,34-46
V. Sognepræst Jakob From Søvndal, Aarhus.

Tema: Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Når vi tror at han er Guds søn, hvilken betydning får det så for os?

Beklager forringet lydkvalitet.

 

 

D. 24 Sept. – Fællesskabsgudstjeneste

15. søndag efter trinitatis
Prædiken over søndagens tekst fra Matt. 6, 24-34
V. Sognepræst Jakob From Søvndal, Aarhus.

Tema: “Bekymringer er emnet i dag. Ikke det at arbejde, planlægge, sætte sig mål, men den uro og ængstelse, som indsnævrer og kvæler livet – også livet med Gud.”

Lidt forringet lydkvalitet – vi beklager.

D. 22 aug. – Bibelundervisning

Barak og Deborah – En fortælling
om, hvordan vi kan bruge
hinanden og hinandens for
skelligheder i vores tjeneste.
v. Rasmus Hauge Madsen,
sognepræst v. Vester Hor
num, Hyllebjerg og Fleisborg
kirker.

D. 20 Jun. – Bibelundervisning

”Bibelen – komplet eller
komplot?” v/ Michael Lerche Nygaard, sognepræst i Krist- kirken i Kolding.

Mange regner Bibelen for at være skrevet af magtfulde kirkefolk og herskere. For eksempel hævder Dan Brown i sine bøger, at evangelierne blev skrevet om af en kejser. Kan vi stille noget op overfor den slags påstande? Har vi den ægte udgave af Bibelen i dag? En aften om fantastiske fund af ældgamle bibeltekster.

D. 16. Maj – Bibelundervisning

“Vi frelses af tro alene. Men troen er aldrig alene.”
v/ Henrik Højlund, sognepræst i Løsning.

Som lutherske siger vi, at frelsen kommer ved troen alene – på grund af det Kristus har gjort. Men hvilken plads har de gode gerninger så? Hvorfor skal vi tjene Gud, hvis alt er blevet givet i troen og dåben? Bliver jeg en bedre kristen af at være en god tjener?

D. 28. Mar. – Bibelundervisning

”Hvad er mit kald? En aften om det Luther kalder – Kald og stand”. v/ vikarierende sognepræst Thomas Kofoed Nedergaard, Viborg.

Gud giver os forskellige tjenester. Men disse tjenester er også vores daglige arbejde, som Gud bruger. Når vi i Fadervor beder om, at Gud må give os det daglige brød, påpeger Luther, at det gør Gud igennem landmanden, bageren , købmanden, etc. Altså igennem arbejdet af enhver slags. Det er altså ikke kun præsten, som står i en særlig tjeneste overfor Gud. Det gør alle, som har taget imod Guds kald til at være hans barn.