D. 5 Nov. – Fællesskabsgudstjeneste

Alle helgens dag
Prædiken over søndagens tekst fra Matt. 5, 1-12, samt Es. 60, 18-22 og Joh. Åb. 7, 1-17

V. Sognepræst Jakob From Søvndal, Aarhus.

Beklager forringet lydkvalitet.

D. 15 Okt. – Fællesskabsgudstjeneste

18. søndag efter trinitatis
Prædiken over søndagens tekst fra Matt 22,34-46
V. Sognepræst Jakob From Søvndal, Aarhus.

Tema: Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Når vi tror at han er Guds søn, hvilken betydning får det så for os?

Beklager forringet lydkvalitet.

 

 

D. 24 Sept. – Fællesskabsgudstjeneste

15. søndag efter trinitatis
Prædiken over søndagens tekst fra Matt. 6, 24-34
V. Sognepræst Jakob From Søvndal, Aarhus.

Tema: “Bekymringer er emnet i dag. Ikke det at arbejde, planlægge, sætte sig mål, men den uro og ængstelse, som indsnævrer og kvæler livet – også livet med Gud.”

Lidt forringet lydkvalitet – vi beklager.

D. 22 aug. – Bibelundervisning

Barak og Deborah – En fortælling
om, hvordan vi kan bruge
hinanden og hinandens for
skelligheder i vores tjeneste.
v. Rasmus Hauge Madsen,
sognepræst v. Vester Hor
num, Hyllebjerg og Fleisborg
kirker.

D. 20 Jun. – Bibelundervisning

”Bibelen – komplet eller
komplot?” v/ Michael Lerche Nygaard, sognepræst i Krist- kirken i Kolding.

Mange regner Bibelen for at være skrevet af magtfulde kirkefolk og herskere. For eksempel hævder Dan Brown i sine bøger, at evangelierne blev skrevet om af en kejser. Kan vi stille noget op overfor den slags påstande? Har vi den ægte udgave af Bibelen i dag? En aften om fantastiske fund af ældgamle bibeltekster.