D. 29. Sep. – Bønnens betydning

Fællesskabets uge 2016 – Torsdag d. 29. sep.
Tale ved Carsten Hjorth Pedersen

“Bønnens betydning”
Bønnen har betydning både i det personlige liv, familien og det kristne fællesskab” – Hvad er bøn og hvorfor bede? – Fadervor som inspiration for bønslivet? – Hvorfor får vi ikke altid, hvad vi beder om?

d. 28 sep. ”Livet med børnene i 2016

Fællesskabets uge 2016 – Onsdag d. 28. sep.
Tale ved Carsten Hjorth Pedersen

“Livet med børnene i 2016”
En familie er et sted, hvor børn og voksne lever sammen i lyst og i nød. Vi ser på nogle af temaerne fra dén hverdag. Hvordan praktisere kærlighed, kommunikation og konsekvens? – Hvordan opbygge gode vaner, bl.a. vedr. andagter i familien? – Hvordan være sammen med og tale med børn i sorg?

Samtale oplæg kan hentes her : Download

Bøn i praksis

V. forkynder og samfundskonsulent Brian Madsen Vejle.
Som mennesker er vi meget forskellige. Vi har forskellige personligheder og temperament. Hvordan påvirker det vores bønsliv? Vi vil se nærmere på, hvordan kroppen kan inddrages i bønnen, og hvilke hjælpemidler der kan styrke vores bønsliv. Hvad kan retræte, pilgrimsvandring og tidebønner berige bønslivet med? Kort sagt en aften om bønnens psykologi og krop.

D. 17. Apr. Fællesskabsgudstjeneste i Søndermarkskirken

Vi er i tiden efter påske, men begynder at skimte Kristi Himmelfart, Pinse og Jesu genkomst. Der er en forventningens glædestone ind i livet kamp sorg over denne søndag. Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet. Han er vejen til Faderen, som er sandhed og dermed også indgangen til det evige liv. Men Filip vil gerne se Faderen. Har vi virkelig forstået hvem Jesus er? Har vi forstået, hvad det betyder, at Jesus er opstået fra de døde for vor skyld? Hvilket evighedsperspektiv der ligger i dette?
Prædiken af Jakob From Søvndal.

Hvad er bøn?

V. forkynder og samfundskonsulent Brian Madsen Vejle.
Mange mennesker beder, og bøn er noget helt centralt i den kristnes liv med Gud. Men hvad er bøn egentlig, og hvad sker der i mig og i Gud, når jeg beder. Vi ser nærmere på bønnens forudsætning og mål samt på, hvad det vil sige at bede i Jesu navn. Disciplene var som jøder vant til at bede, alligevel spørger de Jesus, om han vil lære dem at bede. Han gør det ved at give dem bønnen Fadervor.